Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. sausio 31 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio sprendimų sąrašas

Rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio protokolas

T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos tvirtinimo

T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 metų darbo plano patvirtinimo

T1-3 Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-379 „Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-6 Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo

T1-7 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos

T1-8 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

T1-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ 1.6 punkto pakeitimo

T1-10 Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-11 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2014 – 2016 metų programai

T1-12 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kvėdarnos seniūnijos Lembo kaime

T1-13 Dėl Šilalės miesto plėtros susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-15 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T1-16 Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

T1-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“ pakeitimo

T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo

T1-19 Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos

T1-20 Dėl leidimo nuomoti pastato stogo dalį

T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-322 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ patikslinimo

T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

T1-23 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

T1-24 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2013 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

T1-25 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

T1-27 Dėl Šilalės rajono vaikų socialinės globos įstaigų minimalios globotinių aprūpinimo apranga ir minkštu inventoriumi normos vienam globotiniui patvirtinimo

T1-28 Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2013 metams patvirtinimo

T1-29 Dėl Šilalės rajono 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

T1-30 Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaita

Katalogas: Tarybos sprendimai