Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vykusio 2021 m. balandžio 29 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-100 

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo Planas

Nr. T1-101 Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

Nr. T1-102 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-104 Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti

Nr. T1-105 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-110 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-112 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-113 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo

Nr. T1-114 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-88 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo

Nr. T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-118 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Nr. T1-120 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-121 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2021 metams nustatymo

Nr. T1-122  Dėl 2021 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-264 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-124 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-125 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-126 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-127 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-128 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl Šilalės rajono sveikatos apsaugos programos 2 tikslo (sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos įgyvendinimas) įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai