Savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vykusio 2006 m. vasario 24 d., sprendimai

Numeris: T1-1034

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2005 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo.

Dėl įgaliojimų suteikimo.

Dėl 2005 m. gruodžio 14 d. Ritos Dirškuvienės terminuotos darbo sutarties Nr.48 nutraukimo.

Dėl Šilalės krašto muziejaus direktoriaus paskyrimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus skyrimo, tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų pakeitimo.

Dėl personalinių priedų nustatymo įstaigų vadovams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 4 d. sprendimo Nr.T1-778 „Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T1 – 96 „Dėl privatizuojamų objektų sąrašo papildymo“ priedo pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl sutikimo perduoti turtą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr.T1-736 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai „centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ 1 punkto galiojimo pratęsimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T1-650 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos pakeitimo“ 2 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T1-346 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių įstatų patvirtinimo ir valdybų sudarymo“ 6 punkto pakeitimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto mainų.

Dėl turto perėmimo.

Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų.

Dėl leidimo įsigyti ilgalaikį materialųjį turtą (autobusus) UAB „Šilalės autobusų parkas“.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ir UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ audito įmonių rinkimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Dėl pritarimo įrengti mažąją universalią dirbtinės dangos aikštelę.

Dėl Šilalės rajono 2006 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo.

Dėl Apmokėjimo už pagalbos namuose paslaugas sąlygų tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T1-173 patvirtintos Vaikų išlaikymo Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (grupėse) užmokesčio tvarkos papildymo.

Dėl pritarimo atestacijai išimties tvarka.

Dėl rajono ugdymo įstaigų pedagogų atestavimo perspektyvinių programų 2006-2010 m. suderinimo.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktorei Gitanai Kužmarskytei.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktorei Danutei Gečienei.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Dmitrijevienei.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos direktorei Stasei Petravičienei.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos direktoriui Vladui Staniui.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriui Arūnui Betingiui.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos direktoriui Rimantui Užumeckui.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės r. Pajūrio vidurinės mokyklos direktoriui Juozui Žymančiui.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui.

Dėl vadybinės kvalifikacinės kategorijos pavadinimo pakeitimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktorei Raimundei Raudonienei.

Dėl gautų lėšų iš Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, skirtų sveikatos priežiūros mokyklose finansavimui, paskirstymo.

Dėl lėšų nemokamam mokinių maitinimui paskirstymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-917 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. T1-824 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos programų rengimo prioritetų 2006 metams.

Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų dantų protezavimo paslaugų kompensavimo programos tvirtinimo.

Dėl 2006 m. Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo.

Dėl įsipareigojimo skirti papildomų lėšų projekto „Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų plėtros II etapas“ vykdymui.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2006 metus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo.

Dėl dokumentų valdymo organizavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr. Tl-596 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo.

Dėl pritarimo pastato rekonstrukcijai.

Dėl 2005-07-04 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-801 pakeitimo.

Dėl papildomo darbo

Katalogas: Tarybos sprendimai