Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-57 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-61 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-62 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

Nr. T1-63 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-64 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-65 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-66 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-67 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-69 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-70 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-71 Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-72 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-73 Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-74 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-76 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-77 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo” pakeitimo

Nr. T1-79 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-80 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-81 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-82 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-84 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-85 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-86 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus g. 15, nuomos teisės įkeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai