Šilalės rajono savivaldybės tarybos 6 posėdžio, vykusio 2023 m. rugpjūčio 31 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Nr. T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-110 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-203 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės merui priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo

Nr. T1-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-32 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2023–2024 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-205 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos patvirtinimo

Nr. T1-206 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

Nr. T1-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir jo filialų akreditavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-146 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-209 Dėl leidimo dalyvauti „Erasmus+“ 2021–2027 m. programos kvietime

Nr. T1-210 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Plans for urban mobility actions“ paraiškai

Nr. T1-211 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-212 Dėl nekilnojamojo turto (buto Laukuvoje) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-214 Dėl pritarimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirkimui

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-219 Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-220 Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-224 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-225 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-226 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-227 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, nugriovimo

Nr. T1-228 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuva, Šilalės g. 27, nugriovimo

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-188 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais bilietų kainų patvirtinimo

Nr. T1-231 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-234 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankai

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos atrankos komisijos sudarymo

Katalogas: Tarybos sprendimai