Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, vykusio 2024 m. birželio 27 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo

Nr. T1-156 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-157 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-158 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-159 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-162 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl Šilalės sporto mokyklos sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-165 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės sporto mokykloje nustatymo

Nr. T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-224 ,,Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-167 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos miestelio gatvės pavadinimo pakeitimo

Nr. T1-171 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Šilalės mieste, pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirojo aukciono būdu

Nr. T1-172 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 8750/0007:251, dalies, esančios Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, Jūros g. 12A, nuomos

Nr. T1-173 Dėl leidimo pirkti techninio projekto užduoties ir techninio projekto rengimo paslaugas

Nr. T1-174 Dėl leidimo vykdyti Kaltinėnų seniūnijos Gineikių kaimo D. Poškos gatvės dalies kapitalinio remonto, stabilizuojant žemės sankasą, darbų pirkimą

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024-2026 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-179 Dėl 2024 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-180 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2024 metams nustatymo

Nr. T1-181 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-182 Dėl leidimo išnuomoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausiančias patalpas nuomos be konkurso būdu

Nr. T1-183 Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

Nr. T1-184 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Upynos miestelio bendruomenė“

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr. T1-189 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Telšių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-190 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“

Nr. T1-191 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas“

Nr. T1-192 Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai