Šilalės rajono savivaldybės tarybos 62 posėdžio, vykusio 2023 m. balandžio 13 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-60 Dėl Gedemino Sungailos atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų

Nr. T1-61 Dėl Virginijaus Kvederio atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

Nr. T1-62 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-65 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-66 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-67 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-68 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-69 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-70 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-71 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-72 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-73 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-74 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-75 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-77 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-78 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-79 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-80 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-81 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-82 Dėl leidimo vykdyti prieigų prie turizmo objektų projektavimo paslaugų pirkimus

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-84 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

Nr. T1-85 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Nr. T1-86 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamame iš prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų

Nr. T1-87 Dėl Maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams dydžių sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-88 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-89 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-90 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-92 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-93 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-94 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-95 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-96 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-97 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-98 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-99 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-100 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-101 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-102 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-103 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-104 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-105 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-106 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2023–2027 m. prognozės suderinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai