Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vykusio 2015 m. rugpjūčio 27 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-198 Dėl pritarimo Taikos sutarties projektui

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-436 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-202 Dėl Renatos Rimkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Nr. T1-203 Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Nr. T1-204 Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Nr. T1-205 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-207 Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą

Nr. T1-208 Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų

Nr. T1-210 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Nr. T1-211 Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-212 Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų miestelyje, Sportininkų g. 7, nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-213 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui Arūnui Aleksandravičiui

Nr. T1-214 Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai nuomoti nekilnojamąjį turtą

Katalogas: Tarybos sprendimai