Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, įvykusio 2020 m. rugpjūčio 28 d., sprendimai

Numeris: T1-233

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-219 Dėl Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-220 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos

Nr. T25-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Obelyno pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pakeitimo

Nr. T1-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-224 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Nr. T1-225 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-226 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo

Nr. T1-227 Dėl nekilnojamojo turto viešo nuomos konkurso

Nr. T1-228 Dėl savivaldybės būsto pardavimo T. V.

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Nr. T1-230 Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo tvirtinimo

Nr. T1-233 Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai