Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 28 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-252 

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-245 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-248 Dėl pritarimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Nr. T1-249 Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Nr. T1-250 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio seniūnijoje

Nr. T1-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-252 Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Katalogas: Tarybos sprendimai