Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio, vykusio 2010 m. rugpjūčio 27 d., sprendimai

Numeris: Deklaracija

rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T1-365 „Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašų patvirtinimo“ patvirtintų sąrašų papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl nuosavybės teisės įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei

Dėl Šilalės miesto gatvių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl leidimo lengvatinėmis sąlygomis parduoti patalpas

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Šilalės miesto stadiono perdavimo

Dėl leidimo rengti paraišką Šilalės miesto stadiono rekonstrukcijai

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono vaikų stovyklų organizavimo paraišką

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ pakeitimo

Dėl pėsčiųjų tako Upynos miestelyje avarinės būklės likvidavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-134 (…) 2 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.2. punkto pakeitimo

dėl Šilalės tapimo kultūros sostine 2012 m.

Katalogas: Tarybos sprendimai