Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 28 d., sprendimai

Tarybos posėdis I dalis      Tarybos posėdis II dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-102 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-105 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-107 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

Nr. T1-109 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-112 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-113 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-114 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-115 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-116 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Nr. T1-118 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

Nr. T1-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai