Savivaldybės tarybos 17 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. rugpjūčio 13 d., sprendimai

Numeris: T1-305

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Jurgiui Kairiui

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Bernd Mahnke

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Bielskiui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos savivaldybės kontrolieriaus skyrimo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus skyrimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybai

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Bilionių seniūnijoje, Bilionių gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Laukuvos seniūnijos gyvenamosioms vietovėms

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Pajūrio seniūnijos gyvenamosioms vietovėms

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos gyvenamosioms vietovėms

Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto gatvėms

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Traksėdžio seniūnijos gyvenamosioms vietovėms

Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo paskolai

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Pajūrio seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir trumpalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T1-549 „Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ papildymo

Dėl kreditinės linijos limito padidinimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Šilalės rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų pareigybių ir etatų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos projekto vykdymo

Dėl valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų struktūros patvirtinimo

Dėl palaikų pervežimo išlaidų kompensavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono būsto ir gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, esančių Bijotų, Bilionių, Kaltinėnų, Laukuvos, Šilalės kaimiškosios, Tenenių, Upynos seniūnijų teritorijose, sąrašo patvirtinimo

Dėl negyvenamųjų patalpų pardavimo

Dėl valstybės turto perėmimo

Dėl turto perėmimo

Dėl patalpų, esančių Didkiemio k., Didkiemio seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, paskirties pakeitimo

Dėl patalpų, esančių Vytogalos k., Upynos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, paskirties pakeitimo

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir viešajai įstaigai Pajūrio ambulatorijai

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės autobusų parkas“

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pagal panaudos sutartį

Dėl Šilalės miesto gatvių sutvarkymo ir objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, sąrašo naujos redakcijos

Dėl žemės sklypo, esančio Košių II kaime, Bijotų seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl žemės sklypo, esančio Didkiemio kaime, Didkiemio seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Katalogas: Tarybos sprendimai