Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, įvykusio 2021 m. gruodžio 10 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-281 

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-269 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-270 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ” Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo

Nr. T1-272 Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-273 Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-275 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-276 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai

Nr. T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. Sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Nr. T1-279 Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Nr. T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

Katalogas: Tarybos sprendimai