Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, įvykusio 2021 m. gruodžio 10 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-281 

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ” Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo” pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. Sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo

Katalogas: Tarybos sprendimai