Šilalės rajono savivaldybės tarybos 30 posėdžio, vykusio 2013 m. rugpjūčio 29 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-214 Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-242 paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimo

Nr. T1-216 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo

Nr. T1-217 Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos finansavimui 2013 metais, paskirstymo

Nr. T1-218 Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymo

Nr. T1-219 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-220 Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“

Nr. T1-221 Dėl projekto „Kvėdarnos miestelio kapinių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos koplyčios pagerinimas, tako prie jos atnaujinimas, privažiavimo prie kapinių ir automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimas“

Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo

Nr. T1-223 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-224 Dėl patalpos perdavimo panaudos pagrindais kaimų bendruomenei „Aukštupis“

Nr. T1-225 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus

Nr. T1-226 Dėl gatvės įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Nr. T1-227 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo

Nr. T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-168 ir 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-47 pripažinimo netekusiais galios 

Nr. T1-229 Dėl autobuso „Mercedes-Benz Sprinter-308“ perdavimo panaudos pagrindais Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai

Katalogas: Tarybos sprendimai