Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vykusio 2014 m. liepos 3 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-320 „Dėl Socialinės rizikos vaikų apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T1-38 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-153 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) grąžinimo termino pratęsimo

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-155 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“ pakeitimo

Nr. T1-158 Dėl pritarimo Traksėdžio kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-159 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-160 Dėl pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo jį nurašyti ir nugriauti

Nr. T1-161 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-162 Dėl Laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014-2015 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Katalogas: Tarybos sprendimai