Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, vykusio 2014 m. liepos 3 d., sprendimai

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2014 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“ pakeitimo

T1-158 Dėl pritarimo Traksėdžio kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

T1-159 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-160 Dėl pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo jį nurašyti ir nugriauti

T1-161 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

T1-162 Dėl Laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2014-2015 metų programos patvirtinimo

T1-164 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Katalogas: Tarybos sprendimai