Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vykusio 2017 m. balandžio 27 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-114  Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
Nr. T1-115  Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo
Nr. T1-116  Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-117  Dėl 2017-2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Šilalės rajono savivaldybės gyvenvietes sąrašo pagal prioritetus patvirtinimo
Nr. T1-118 Dėl leidimo įgyvendinti projektą
Nr. T1-119 Dėl pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Radiškės kaimo gatvei
Nr. T1-120 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo
Nr. T1-121 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2018 metams
Nr. T1-122 Dėl 2017 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo
Nr. T1-123  Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-124 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą
Nr. T1-125 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo
Nr. T1-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-72 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo
Nr. T1-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo
Nr. T1-128  Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis
Nr. T1-129 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-130 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-131  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-132 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės knygynas“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-133  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-134 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
Nr. T1-135 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-136 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-137 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-138 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-139 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-140 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo
Nr. T1-141 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas
Nr. T1-142 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas

Katalogas: Tarybos sprendimai