Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, įvykusio 2019 m. rugsėjo 20 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-208 Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-206 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas“ pakeitimo

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-213 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo

Nr. T1-214 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. K.

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos J. R.

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos K. L.

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono  socialinių paslaugų namų  socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono  socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo

Nr. T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl mokėjimo už socialines  paslaugas  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-220 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų  pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-222 Dėl įsipareigojimų skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“

Nr. T1-223 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai