Šilalės rajono savivaldybės tarybos 36 posėdžio, vykusio 2017 m. rugsėjo 28 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-205 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sutarymo“ pakeitimo 

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-207 Dėl leidimo rengti techninį projektą
Nr. T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano patvirtinimo
Nr. T1-209 Dėl Beržynės gatvės priskyrimo Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Kalnyčių kaimui
Nr. T1-210 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką
Nr. T1-211 Dėl leidimo įgyvendinti projektą
Nr. T1-212 Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartį ir įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-213 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartis
Nr. T1-214 Dėl Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo įgyvendinant projektą „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ 
Nr. T1-215 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą
Nr. T1-216 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą
Nr. T1-217  Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo
Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. T1-187 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo valstybės nuosavybėn“ pakeitimo
Nr. T1-219    Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai jais naudotis (panaudai), nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-220 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo
Nr. T1-221 Dėl 0,4 KV elektros oro linijos dalies su atramomis pirkimo Piliakalnio g. ir Žemaitės g., Kvėdarnos mstl., Šilalės r.
Nr. T1-222 Dėl Ingos Litvinienės atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų
Nr. T1-223 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-224  Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo
Nr. T1-225 Dėl pritarimo projektui „Atrask – vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo“
Nr. T1-226 Dėl dalies vidaus ligų profilio lovų perprofiliavimo VšĮ Šilalės rajono ligoninės bendrosios terapijos skyriuje į geriatrijos profilio lovas
Nr. T1-227 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai