Savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2007 m. lapkričio 29 d., sprendimai

Numeris: T1-301.

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 24, 91, 110 punktų pake

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracinės komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-147 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T1-47 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus patvirti

Dėl 2006-12-01 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-1281 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šakėnų akmens.

Dėl Šilalės miesto šventės kasmetinės datos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo.

Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto Savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Upynos seniūnijai.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 2007 metus.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų mokinių profesiniam konsultavimui ir mokinių pažintinei veiklai, naudojimo tvarkos aprašų tvirtinimo.

Dėl 2007 m. spalio 4 d. sprendimo Nr.T1-206 „Dėl patalpų panaudos sutarties“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo.

Dėl vandens nugeležinimo įrenginių perdavimo UAB „Šilalės vandenys“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-21 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1055 „Dėl atliekų tvarkymo sistemos programos“ 2 punkto pakeitimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo programos paraiškų atrankos komisijos“ pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl turto nuomos sutarties nutraukimo ir panaudos suteikimo.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo.

Dėl patalpų panaudos.

Dėl 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T1-1216 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos 2007-2010 metų strateginiam planui.

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Stasio Girėno vardo suteikimo Šilalės r. Upynos vidurinei mokyklai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centro tarybos sudėties tvirtinimo.

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Šilalės rajono Švietimo centro direktoriui Antanui Damuliui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kultūros centro direktoriaus ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktoriaus ataskaitos.

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus direktoriaus ataskaitos.

Dėl biudžetinės įstaigos steigimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1339 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1-1230 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais taisyklių“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1338 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono mokiniams“ pakeitimo.

Dėl UAB „Milda“ degalinės, Pajūrio miestelyje, Šilalės rajono savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai