Savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vykusio 2007 m. gegužės 31 d., sprendimai

Numeris: T1-93

Sprendimų sąrašas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 metų veiklos plano tvirtinimo
Dėl 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr.T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ papildymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo
Dėl įgaliojimų suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui
Dėl įgaliojimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui personalo valdymo klausimais
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2007 metų veiklos programos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo
Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus patvirtinimo
Dėl savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių valdybų
Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo
Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T1-665 „Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos pakeitimo“ 2 punkto pakeitimo
Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto gatvėms
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2008 metams
Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už išvykusius mokinius tvarkos tvirtinimo
Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų
Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo
Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2007-2008 mokslo metams
Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos pakeitimo
Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
Dėl pritarimo 2007 – 2009 metų Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos 2007 – 2009 metų strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos 2007 – 2010 metų strateginiam planui
Dėl pritarimo Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos 2007 – 2009 metų strateginiam planui
Dėl VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo
Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros gerinimo programos paraiškų atrankos komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-03-28 sprendimo Nr. T1-1448 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti i
Dėl Šilalės rajono savivaldybės svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2007 metų duomenų apie objektus sąrašo patvirtinimo
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis
Dėl turto perdavimo
Dėl 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1-1268 „Dėl turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn“ papildymo
Dėl leidimo nurašyti turtą
Dėl valstybinio vandens telkinio įrašymo į neprivatizuojamos žemės planus
Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos paraiškų atrankos komisijos pakeitimo
Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8760/0006:79), esančio Šilalės mieste, Dvaro gatvėje, detaliojo plano tvirtinimo
Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8730/0002:502), esančio Šilalės r. sav., Šilalės k. sen., Vingininkų kaime, detaliojo plano tvirtinimo
Dėl detaliojo plano rengimo
Dėl pritarimo socialinio būsto 20 butų gyvenamojo namo bei laisvalaikio ir sporto komplekso statybai parinktose vietose Šilalės mieste

Dėl išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl pritarimo paraiškoms
Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinei mokyklai
Dėl bendro projekto su Reuterstadt Stavenhagen savivaldybe
Dėl pritarimo Šilalės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 2006 m. lėšų panaudojimo ataskaitai
Dėl negyvenamojo pastato pritaikymo socialinei paskirčiai
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-1367 pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo
Dėl Elenos Stonienės atleidimo nuo mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų teikimą
Dėl Filomenos Kačinskienės žemės sklypo, detaliojo plano rengimo

Katalogas: Tarybos sprendimai