Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vykusio 2021 m. gegužės 27 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-154 

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-131 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-133 Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-134 Dėl pritarimo teikti paraišką gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-137 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“

Nr. T1-138 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas Šilalės rajone“

Nr. T1-139 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršežerio ežero“

Nr. T1-140 Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Dariaus ir Girėno skvero Šilalės mieste pertvarkymas“

Nr. T1-141 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo UAB „Šilalės vandenys“, įrengiant Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklus Šilalės miesto Šolių gatvėje

Nr. T1-142 Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

Nr. T1-145 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-147 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Nr. T1-148 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-149 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Nr. T1-150 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai

Nr. T1-153 Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Skliausčio ūkininkų asociacijos projektą „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“

Nr. T1-154 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai