Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vykusio 2021 m. gegužės 27 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-154 

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dėl pritarimo teikti paraišką gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas Šilalės rajone“

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršežerio ežero“

Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Dariaus ir Girėno skvero Šilalės mieste pertvarkymas“

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo UAB „Šilalės vandenys“, įrengiant Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklus Šilalės miesto Šolių gatvėje

Dėl valstybinės žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai

Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti Skliausčio ūkininkų asociacijos projektą „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai