Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vykusio 2012 m. birželio 28 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio sprendimų sąrašas

T1-184 Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

T1-185 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) 2011 metų veiklos ataskaitai

T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

T1-187 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

T1-188 Dėl Apmokėjimo už kandidatų brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo

T1-189 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

T1-190 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

T1-191 Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-192 Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-193 Dėl Šilalės rajono švietimo centro pavadinimo pakeitimo ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

T1-194 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Tenenių pagrindinėje mokykloje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

T1-195 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinėje mokykloje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo

T1-197 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2013-2015 metų programai

T1-198 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

T1-199 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2012 m.

T1-200 Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo

T1-201 Dėl gatvių įregistravimo

T1-202 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

T1-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos pakeitimo

T1-204 Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“

T1-205 Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais UAB „Gedmina“

T1-206 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

T1-207 Dėl pastato pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo nurašyti bei nugriauti

T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-49 patvirtinto 2012 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo

T1-209 Dėl Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu), sąrašo pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai