Šilalės rajono savivaldybės tarybos 31 posėdžio, vykusio 2013 m. rugsėjo 27 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2 punkto pakeitimo

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-233 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimo Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013-2014 mokslo metais

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų, turinčių mažiau galimybių, socialinės paramos bei skatinimo programos ir atrankos komisijos patvirtinimo

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos pakeitimo

Nr. T1-236 Dėl leidimo rengti techninį projektą

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai“ pakeitimo ir papildymo

Nr. T1-238 Dėl pavedimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

Nr. T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-164 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20“ pakeitimo

Nr. T1-240 Dėl UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinto projekto „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“ sąnaudų įskaičiavimo tvirtinant teikiamų paslaugų kainas

Nr. T1-241 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Nr. T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1-68 patvirtinto Šilalės rajono mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-181 patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-244 Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-245 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo

Nr. T1-246 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Nr. T1-247 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Nr. T1-248 Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“

Katalogas: Tarybos sprendimai