Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, įvykusio 2019 m. spalio 18 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-224 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-2023 m. kadencijos darbų programos patvirtinimo

Nr. T1-225 Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti

Nr. T1-226 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

Nr. T1-227 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-228 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-231 Dėl leidimo rengti paraiškas

Nr. T1-232 Dėl galimybių studijos rengimo

Nr. T1-233 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės kapitalo investicijų 2020–2022 metų programai“ pakeitimo

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio  20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-236 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-238 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-239 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

Nr. T1-240 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-242 Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo

Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-244 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-245 Dėl pailgintos darbo dienos grupės steigimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje

Nr. T1-246 Dėl leidimo koreguoti investicinį projektą

Katalogas: Tarybos sprendimai