Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vykusio 2016 m. vasario 18 d., sprendimai

Numeris: T1-58 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-20 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-21 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-23 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo panaikinimo

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolos refinansavimo

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus  nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-28 Dėl lėšų skyrimo Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei

Nr. T1-29 Dėl lėšų skyrimo

Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo 

Nr. T1-32 Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos

Nr. T1-33 Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Tenenių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos

Nr. T1-34 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-35 Dėl lėšų skyrimo Šilalės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai rengti

Nr. T1-36 Dėl pritarimo patikslintam bendradarbiavimo sutarties projektui

Nr. T1-37 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

Nr. T1-38 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Nr. T1-39 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Nr. T1-40 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2017-2019 metų programai

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2016-2018 m. patvirtinimo

Nr. T1-42 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-43 Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-44 Dėl savivaldybės būsto pardavimo

Nr. T1-45 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (priedas neskelbiamas dėl asmens duomenų apsaugos)

Nr. T1-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-47 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo

Nr. T1-48 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo

Nr. T1-49 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo 

Nr. T1-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2016-2019 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-51 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2016 m. veiklos programos

Nr. T1-52 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-53 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-54 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-55 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-56 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016– 2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-57 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016–2020 m. prognozės suderinimo

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-59 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Vaitiekui (neskelbiamas dėl asmens duomenų apsaugos)

 

 

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai