Savivaldybės tarybos 24 – ojo posėdžio, įvykusio 2009 m. kovo 26 d., sprendimai

Numeris: T1-119

Sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-394 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30.5 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto gatvėms

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 mokslo metais

Dėl VšĮ Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro perėmimo

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2010-2012 metų programai

Dėl pritarimo Pajūrio vaikų globos namų paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Kaltinėnų parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų centro paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro paraiškos teikimui

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas projekto įgyvendinimui“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-335 „Dėl įkainių UAB „Šilalės autobusų parkas“ nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-391 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo „Dėl Gineikių pradinio ugdymo skyriaus patalpų perdavimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei ,,Šilalės šilumos tinklai“

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo

Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo

Dėl turto perėmimo

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

Dėl leidimo nuomoti nekilnojamąjį turtą

Dėl leidimo privatizuoti pagalbines patalpas

Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais pirkimo

Dėl patalpų panaudos Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilalės rajono žemėtvarkos skyriui

Dėl patalpų panaudos Laukuvos miestelio bendruomenei

Dėl garažų Vytauto Didžiojo g.19, Šilalėje, panaudos

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2008 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitos

Dėl 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-327 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos

Dėl mokamų paslaugų teikimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Dėl patalpų panaudos Juodainių kaimo bendruomenei

Dėl 2008 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-422 „Dėl detaliojo plano“ pripažinimo netekusiu galios ir naujo detaliojo plano rengimo

Katalogas: Tarybos sprendimai