Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vykusio 2015 m. gegužės 28 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

Nr. T1-118 Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

Nr. T1-119 Dėl priemokos nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui

Nr. T1-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario ženklelio ir mero regalijų įteikimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-122 Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Nr. T1-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Nr. T1-124 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Upynos vidurinio ugdymo skyriaus steigimo ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-125 Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-126 Dėl dalyvavimo įgyvendinant projektą

Nr. T1-127 Dėl projekto „Bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šilalės rajone“

Nr. T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo

Nr. T1-129 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Nr. T1-130 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-131 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas

Nr. T1-132 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-133 Dėl Savivaldybės finansinio turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ nuostolių dengimo

Nr. T1-134 Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo 

Nr. T1-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai