Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, įvykusio 2019 m. kovo 28 d., sprendimai

Numeris: T1-65

Posėdžio protokolas

Nr. T1-65 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-66 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Nr. T1-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Nr. T1-68 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai  lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos
Nr. T1-70 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo  ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-71 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-72 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-73 Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo
Nr. T1-74 Dėl pritarimo projekto „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimui
Nr. T1-75 Dėl leidimo rengti paraišką ir įgyvendinti projektą
Nr. T1-76 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
Nr. T1-77 Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo
Nr. T1-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Nr. T1-79 Dėl  maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo
Nr. T1-80 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo
Nr. T1-81 Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo
Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo
Nr. T1-84 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus  2018 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-85 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-86 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus  mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo
Nr. T1-88 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų  Šilalės rajono  viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose,  kainų patvirtinimo
Nr. T1-89 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainų
Nr. T1-90 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-91 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-92 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-93 Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-94 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-95 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaitos

 

Katalogas: Tarybos sprendimai