Savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vykusio 2010 m. liepos 22 d., sprendimai

Numeris: T1-200

sprendimų sąrašas

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T1-176 „Dėl Apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Apmokėjimo už kandidatų br

Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal vykdomas formaliojo švietimo programas patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2009 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto Savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ termino pratęsimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl leidimo atidaryti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl 2009-09-17 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-257 „Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ šildymo sistemos remontui

Dėl leidimo Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“ pasirašyti statybos rangos sutartį

Dėl leidimo pasirašyti projektavimo paslaugų sutartis

Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės darnios energetikos veiksmų plano patvirtinimo

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-109 ,,Dėl Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo kitose socialinių paslaugų įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo kitose

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-462 „Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir kainų tvirtinimo“ patvirtinto Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl sutikimo leisti UAB „Šilalės vandenys“ įskaičiuoti įgyvendinto projekto sąnaudas į teikiamų paslaugų kainas

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

Dėl UAB „Šilalės vandenys” 2010-2014 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo

Dėl leidimo rengti paraišką teritorijos apie Šilalės miesto tvenkinį sutvarkymui ir dviračių tako įrengimui bei techninį projektą

Katalogas: Tarybos sprendimai