Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vykusio 2014 m. rugsėjo 25 d., sprendimai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už papildomas paslaugas Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo

T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės suaugusiųjų mokykloje“ pakeitimo

T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-61 patvirtinto Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais pakeitimo“ pakeitimo

T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-348 „Dėl mokesčio už neformalųjį suaugusiųjų švietimą nustatymo Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo

T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-198 Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklai stoti į Lietuvos krepšinio federaciją

T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1320 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-201 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-202 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-203 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas darbams vykdyti

T1-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-205 Dėl valstybei nuosavybes teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

T1-206 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

T1-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-150 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-208 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai nuomoti nekilnojamąjį turtą

T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo

T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-115 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

T1-213 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo“ pakeitimo

T1-214 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-225 „Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų“ pakeitimo

T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo Nr. T1-227 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-127 „Dėl mokamų slaugos paslaugų kainų patvirtinimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

T1-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-87 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų konsultacijų, pagal elgesio pataisos programą, kainos tvirtinimo“ pakeitimo

T1-221 Dėl mokamos paslaugos kainos nustatymo Viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje

T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-89 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-223 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Katalogas: Tarybos sprendimai