Savivaldybės tarybos 21 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. gruodžio 23 d., sprendimai

Numeris: T1-467

Sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Dėl Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-1320 patvirtinto Šilalės rajono kultūros paveldo objektų sąrašo papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo atskaitomybės taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo ir asignavimų paskirstymo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T1-30 patvirtinto savivaldybės 2008 metų biudžeto patikslinimo

Dėl švietimo, kultūros ir meno, socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų darbuotojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išlaidų kompensavimo tarifo nustatymo

Dėl lėšų skyrimo projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono turizmo plėtros programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui ir likusių nuomininkų iškeldinimo

Dėl atsiskaitymo už patalpų šildymą

Dėl gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, kurių remontas Savivaldybei ekonomiškai nenaudingas, sąrašo patvirtinimo ir leidimo juos parduoti

Dėl sutikimo perimti turtą Savivaldybės nuosavybėn

Dėl panaudos sutarčių atnaujinimo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, Savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nurašymo

Dėl išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių valdomų patikėjimo teise Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo

Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų mokamo maitinimo patiekalų kainos

Dėl neįgaliųjų aprūpinimo technikos pagalbos priemonėmis

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Šilalės rajono socialinių paslaugų centre nustatymo

Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo

Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Dėl vieno vaiko išlaikymo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose kainos tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009-2013 m. strategijos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2009-2011 m. tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 metų viešųjų darbų programos

Katalogas: Tarybos sprendimai