Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, įvykusio 2019 m. gegužės 23 d., sprendimai

Numeris: T1-129    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-104   Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-105 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo 

Nr. T1-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Nr. T1-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo 

Nr. T1-108  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-109  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d.  sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-110  Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-111 Dėl žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo

Nr. T1-112  Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Nr. T1-113 Dėl 2019 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-114 Dėl  žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams

Nr. T1-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių  nekilnojamojo turto objektų, kurie yra  apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl atstovų delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro stebėtojų tarybą ir valdybą“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-117  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-118  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T1-170 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės  rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-119 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 13a, Upynos mstl., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-120 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-121 Dėl saulės jėgainių statybos plėtros teritorijų specialiojo plano tvirtinimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos teritorijoje

Nr. T1-122 Dėl Šilalės miesto ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo  plano  sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų  (2008 – 2018 m.) aprobavimo

Nr. T1-123 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo 

Nr. T1-124  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios

Nr.  T1-125  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-126 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-127 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-128  Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai