Savivaldybės tarybos 39 posėdžio, vykusio 2006 m. gruodžio 1 d., sprendimai

Numeris: T1-1316

Sprendimų sąrašas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr. T1-596 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo
Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo
Dėl kompetencijų pasiskirstymo valdant viešąjį transportą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T1 – 1199 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ papildymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų struktūros patvirtinimo
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl palaikų pervežimo išlaidų kompensavimo
Dėl socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1188 „Dėl įsipareigojimo skirti dalį lėšų investicinių projektų įvykdymui“ pakeitimo
Dėl biudžetinių įstaigų vadovų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto lėšų, tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo
Dėl leidimo skelbti konkursą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo
Dėl Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo
Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo
Dėl pritarimo Šilalės rajono ugdymo įstaigų 2006-2007 mokslo metų veiklos programoms
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-665 „Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos pakeitimo“ pakeitimo ir papildymo
Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ individualiosios ugdymo programos tvirtinimo
Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimų tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007-2008 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo
Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos, patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 200
Dėl dvasingumo parko steigimo
Dėl turto perdavimo
Dėl pritarimo įsigyti valstybinės žemės sklypą ne aukciono būdu
Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaitos ir jo naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ valdybos narių
Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos papildymo
Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokesčio dydžio nustatymo
Dėl Šilalės rajono 2006-2010 metų pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programos
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-998 patvirtinto 2006 metų melioracijos darbų sąrašo pakeitimo
Dėl leidimo keisti patalpų paskirtį
Dėl UAB Tauragės nekilnojamojo turto agentūros žemės sklypo tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo
Dėl žemės mokesčio lengvatos Stasio Stanio šeimai
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas techninio projekto rengimui
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas
Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Katalogas: Tarybos sprendimai