Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio, vykusio 2016 m. rugpjūčio 4 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Balsavimo rezultatai

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-199 Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai, kuriant savanoriškos veiklos modelį bei jį išbandant Šilalės rajono savivaldybėje

Nr. T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-201 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-202 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas apmokėti papildomus darbus

Nr. T1-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo
Nr. T1-204 Dėl leidimo įstaigoms teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, finansavimo garantijų ir įgaliojimų suteikimo

Nr. T1-205 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-264 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“ pakeitimo

Nr. T1-206 Dėl dalyvavimo Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje

Nr. T1-207 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas“

Nr. T1-208 Dėl pritarimo prisidėti lėšomis prie projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

Nr. T1-209 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo ir įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-210 Dėl Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbų

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-169 „Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas melioracijos statinių remonto darbams atlikti

Nr. T1-213 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai