Savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vykusio 2007 m. vasario 7 d., sprendimai

Numeris: T1-1389

Sprendimų sąrašas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto patvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2006 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų
Dėl pastato rekonstravimo vertės perdavimo
Dėl 2006 m. gruodžio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.T1-1344 pakeitimo
Dėl turto perėmimo
Dėl turto perdavimo
Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Dėl leidimo rekonstruoti patalpas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos pakeitimo
Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Bijotų, Poškakaimio, Girdiškės gyvenamosiose vietovėse
Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2008-2010 metų programai
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai
Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai
Dėl pritarimo Kaltinėnų parapijos senelių globos namų paraiškai
Dėl pritarimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namų paraiškai
Dėl galimybių studijos rengimo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės audito atlikimo ir audito įmonės parinkimo
Dėl Šilalės rajono 2007 metų melioracijos darbų sąrašo tvirtinimo
Dėl Giedriaus Stanevičiaus žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo
Dėl Vytauto Navakausko žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo
Dėl Stanislavos Sirvydienės žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1140 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo
Dėl rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo ir nuomos mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo, socialinio būsto gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ir buto per
Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2007 metus
Dėl socialinių paslaugų kainų tvirtinimo
Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise
Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo valdybos pakeitimo
Dėl UAB „Milda“ žemės sklypo, esančio Pajūrio miestelyje, detaliojo plano rengimo
Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo
Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai