Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 28 d., sprendimai

Tarybos posėdis I dalis      Tarybos posėdis II dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-102 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-105 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-107 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

Nr. T1-109 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-112 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-113 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-114 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-115 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-116 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Nr. T1-118 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

Nr. T1-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., sprendimai

Tarybos posėdis I dalis     Tarybos posėdis II dalis     Tarybos posėdis III dalis       Tarybos posėdis IV dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-44 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

Nr. T1-45 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos pagal veiklos nuomos sutartį

Nr. T1-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-48 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-51 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-52 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-54 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-55 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-56 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-57 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-60 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-61 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-62 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Nr. T1-65 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-66 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Nr. T1-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-71 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-72 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-73 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-74 Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo

Nr. T1-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimo

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-77 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaime gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-79 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-80 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-82 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai" pakeitimo

Nr. T1-84 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-85 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-86 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2022 metams nustatymo

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-92 Dėl melioracijos griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-94 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-95 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-96 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-97 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-98 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-99 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-100 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2022 m. vasario 24 d., sprendimai

Tarybos posėdžio I dalis     Tarybos posėdžio II dalis    Tarybos posėdžio III dalis  Tarybos posėdžio IV dalis  Tarybos posėdžio V dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-20 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

Nr. T1-26 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai

Nr. T1-28 Dėl leidimo tapti projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ partneriu

Nr. T1-29 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto “Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams” finansavimui gauti

Nr. T1-30 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-31 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti pažangos planą pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo" pakeitimo

Nr. T1-34 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2021 m.


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 27 d., sprendimai

Tarybos posėdžio I dalis        Tarybos posėdžio II dalis         Tarybos posėdžio III dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

 

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Nr. T1-3 Dėl Gedemino Sungailos atšaukimo iš seniūnaičio pareigų

Nr. T1-4 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-6 Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui

Nr. T1-7 Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą

Nr. T1-8 Dėl leidimo tapti projekto partneriu

Nr. T1-9 Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022 – 2027 metų veiksmų planą

Nr. T1-10 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-12 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-13 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-14 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-17 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 27 d., sprendimai

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Dėl Gedemino Sungailos atšaukimo iš seniūnaičio pareigų

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui

Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą

Dėl leidimo tapti projekto partneriu

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022 – 2027 metų veiksmų planą

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, įvykusio 2021 m. gruodžio 10 d., sprendimai

Protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 " Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo" pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. Sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, įvykusio 2021 m. spalio 28 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Dėl pritarimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio seniūnijoje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas