Šilalės rajono savivaldybės tarybos 55 posėdžio, vykusio 2022 m. rugsėjo 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-214 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-215 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-216 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-217 Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Nr. T1-219 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

Nr. T1-222 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios tvarkybos ir restauravimo darbams

Nr. T1-223 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nr. T1-224 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-225 Dėl priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo Šilalės rajono ugdymo įstaigose 2022–2023 mokslo metais

Nr. T1-226 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-227 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis

Nr. T1-228 Dėl leidimo vykdyti pirkimą

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-230 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-231 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-232 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui

Nr. T1-233 Dėl socialinio būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti

Nr. T1-234 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-235 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašų patvirtinimo

Nr. T1-236 Dėl Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-238 Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams patvirtinimo

Nr. T1-239 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vykusio 2022 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl atsisakymo įgyvendinti projektines veiklas

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

Nr. T1-200 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo“ pakeitimo

Nr. T1-203 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-204 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-205 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-207 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

Nr. T1-208 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo" pakeitimo

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 53 posėdžio, vykusio 2022 m. liepos 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-170 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Konradui Bastianui

Nr. T1-171 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Kaziui Misiui

Nr. T1-172 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Petrui Linkevičiui

Nr. T1-173 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Daliai Grinkevičiūtei

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe“ pakeitimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-178 Dėl įgaliojimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriui

Nr. T1-179 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai papildomo klasės komplekto išlaikymui

Nr. T1-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-183 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn“ pakeitimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-14 "Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo savivaldybei nuosavybės teise" pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-66 ,,Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programos patvirtinimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 29 d. ir liepos 7 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-150 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-153 Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-154 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencijos 2022-2024 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-156 Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo

Nr. T1-157 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-158 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 "Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo" pakeitimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1- 201 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-165 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-166 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 31 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-123 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Nr. T1-124 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

Nr. T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-127 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

Nr. T1-128 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-131 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

Nr. T1-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

Nr. T1-133 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

Nr. T1-134 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-136 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo" pakeitimo

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

Nr. T1-140 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Nr. T1-141 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-142 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

Nr. T1-143 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr.  T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-146 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 26 d., sprendimai

Posėdžių vaizdo įrašus galima rasti čia.

Dėl techninių kliūčių posėdis neįvyko ir sprendimų nepriimta.


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 28 d., sprendimai

Tarybos posėdis I dalis      Tarybos posėdis II dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-102 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-105 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-106 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-107 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

Nr. T1-109 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-110 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-112 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-113 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-114 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-115 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-116 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-117 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

Nr. T1-118 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

Nr. T1-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., sprendimai

Tarybos posėdis I dalis     Tarybos posėdis II dalis     Tarybos posėdis III dalis       Tarybos posėdis IV dalis

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-44 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

Nr. T1-45 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos pagal veiklos nuomos sutartį

Nr. T1-46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-48 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-51 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-52 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-54 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-55 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-56 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-57 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-60 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-61 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-62 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Nr. T1-65 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-66 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Nr. T1-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-71 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-72 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-73 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-74 Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo

Nr. T1-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimo

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

Nr. T1-77 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaime gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

Nr. T1-79 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-80 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-82 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 "Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai" pakeitimo

Nr. T1-84 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-85 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-86 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2022 metams nustatymo

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-91 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-92 Dėl melioracijos griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-94 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-95 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-96 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-97 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-98 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Nr. T1-99 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-100 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai