Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vykusio 2024 m. gegužės 22 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-124 Dėl 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-125 Dėl leidimo įsigyti automobilį

Nr. T1-126 Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus nusišalinimo

Nr. T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-131 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-132 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-133 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-134 Dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 33SŽN-96-(14.33.55.) nutraukimo

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-136 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI–A “ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-137 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-138 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-140 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bytlaukio bendruomenei

Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių, esančių Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-142 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-143 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-149 Dėl Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-150 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo tvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, vykusio 2024 m. balandžio 25 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo

Nr. T1-90 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-91 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

Nr. T1-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir bendruomeninių organizacijų dalinio veiklos išlaidų kompensavimo atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos patvirtinimo ir pavedimo Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-95 Dėl įgaliojimų suteikimo

Nr. T1-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-97 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Kvėdarna, Piliakalnio g. 16C, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-99 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-100 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Nevočių kaimo bendruomenei

Nr. T1-101 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Žvingių kaimo bendruomenei

Nr. T1-102 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-103 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-104 Dėl atminimo ženklų priėmimo pagal dovanojimo sutartį ir perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-105 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-106 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-107 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-108 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-110 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-111 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-112 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-113 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-114 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-116 Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-117 Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-118 Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-119 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-120 Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-57 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 – 2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-58 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-61 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-62 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

Nr. T1-63 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, tarpinių patikrinimų vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-64 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-65 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-66 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-67 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-69 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-70 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-71 Dėl Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-72 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-73 Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-74 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-76 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų metinio ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-77 Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-78 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo” pakeitimo

Nr. T1-79 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-80 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-81 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-82 Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-314 „Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-84 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-85 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2024–2026 metų programos ir programos paraiškų atrankos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-86 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kvėdarnos miestelyje, K. Jauniaus g. 15, nuomos teisės įkeitimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vykusio 2024 m. kovo 7 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-6 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo‘‘ pakeitimo

Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2023 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-49 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-50 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2024 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-51 Dėl prioritetinės valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybėje eilės patvirtinimo

Nr. T1-52 Dėl elektros oro linijų pirkimo

Nr. T1-53 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-54 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-332 „Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą“ pakeitimo

Nr. T1-56 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2024 m. vasario 15 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-21 Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Nr. T1-25 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-331 „Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Nr. T1-28 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektams

Nr. T1-29 Dėl pritarimo projekto „Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-30 Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-33 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-34 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-37 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-40 Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-42 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2023 m.

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-44 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitai


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2024 m. sausio 18 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl pritarimo dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros rengiamame projekte „Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas“

Nr. T1-2 Dėl delegavimo į Tauragės apskrities Regioninę kultūros tarybą

Nr. T1-3 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo tvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-8 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

Nr. T1-9 Dėl socialinės globos kainų Šilalės rajono socialinių paslaugų namų grupinio gyvenimo namuose patvirtinimo

Nr. T1-10 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-11 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-12 Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą su Pabėgėlių priėmimo centru

Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-14 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-17 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 28 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-320 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-321 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-322 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo

Nr. T1-323 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ pakeitimo

Nr. T1-324 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-268 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos“ pakeitimo

Nr. T1-325 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Nr. T1-326 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams Šilalės rajone“

Nr. T1-327 Dėl pritarimo rengti ir teikti paraišką pagal regioninės pažangos priemonę „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“

Nr. T1-328 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Laukuviečiai“

Nr. T1-329 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai

Nr. T1-330 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-331 Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“

Nr. T1-332 Dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2023 m. gruodžio 14 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-302 Dėl įgaliojimo pasirašyti Šilalės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų priėmimo–perdavimo aktus

Nr. T1-303 Dėl pritarimo projekto „Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-304 Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-305 Dėl 2024 metų paskelbimo Žemaitiško rašto metais Šilalės rajono savivaldybėje

Nr. T1-306 Dėl pritarimo projekto „Visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijoje“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-307 Dėl pritarimo projektui „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra Tauragė+ FZ“

Nr. T1-308 Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-309 Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-310 Dėl Sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-311 Dėl ilgalaikio materialiojo turto ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-312 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-313 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Tūbinių kaimo bendruomenei

Nr. T1-314 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-315 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-316 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

Nr. T1-317 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-318 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Nr. T1-319 Dėl Mokamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų (lovadienių), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skyrimo ir apmokėjimo Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 


Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2023 m. lapkričio 23 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-280 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui paskolai imti

Nr. T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl pritarimo dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veikloje „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“

Nr. T1-286 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

Nr. T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-293 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-296 Dėl pritarimo Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir finansavimo skyrimo strategijai įgyvendinti

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo

Nr. T1-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos programos (kodas 04) įgyvendinimo komisijos patvirtinimo