Šilalės rajono savivaldybės tarybos 60 posėdžio, vykusio 2023 m. vasario 2 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-5 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios tvarkos bei krizių valdymo ir civilinės saugos būklės gerinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės ir Pabėgėlių priėmimo centro bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-9 Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų

Nr. T1-10 Dėl nekilnojamojo turto (gyvenamojo namo su žemės sklypu) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, vykdant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“

Nr. T1-11 Dėl leidimo vykdyti kolumbariumo su pelenų barstymo lauku projektavimo ir įrengimo (statybos) rangos darbų pirkimą

Nr. T1-12 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės plėtros įmokų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-14 Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Nr. T1-15 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio dyzelinio šildytuvo perdavimo humanitarinei pagalbai

Nr. T1-16 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-17 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-18 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Žadeikių seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Pajūrio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos

Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai