Savivaldybės tarybos 20 posėdžio, vykusio 2004 m. gruodžio 20 d., sprendimai

Numeris: T1-611

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr.T1-116 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2003 metų ataskaitų išvados.

Dėl pritarimo Šilalės r. sav. administracijos investiciniam projektui „Konsultavimo paslaugos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo Šilalės r. švietimo įstaigose: Obelyno, Pajūralio, Žvingių, Požerės pagrindinėse, Kvėdarnos pradinėje mokyklos

Dėl pritarimo Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos investiciniam projektui „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinėje mokykloje“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono Pajūrio vidurinės mokyklos investiciniam projektui „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono Pajūrio vidurinėje mokykloje“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono Upynos vidurinės mokyklos investiciniam projektui „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono Upynos vidurinėje mokykloje“.

Dėl pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos investiciniam projektui „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinėje mokykloje“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos investiciniam projektui „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinėje mokykloje“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos investiciniam projektui „Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos energetinio ūkio ir pastatų renovacija“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos investiciniam projektui „Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos energetinio ūkio ir pastatų renovacija “.

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos investiciniam projektui „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos energetinio ūkio ir pastatų renovacija“.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos investiciniam projektui ,,Aktyvaus turizmo (poilsio) paslaugų infrastruktūros komplekso sukūrimas Šilalės rajone“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-346,, Dėl uždarųjų akcinių bendrovių įstatų patvirtinimo ir valdybų sudarymo“ pakeitimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės komunalinis ūkis“ įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Pajūralio bendruomenės centrui.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl mero, mero pavaduotojo atlyginimo nustatymo ir administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų pakeitimo.

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo.

Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo.

Dėl pritarimo atestacijai išimties tvarka.

Dėl rajono ugdymo įstaigų pedagogų atestavimo perspektyvinių programų 2005-2009 m. suderinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl paramos socialiai remtinų asmenų šeimos narių laidojimo išlaidoms iš dalies kompensuoti tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono 2004 metų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo pakeitimo.

Dėl valstybinės žemės sklypo ribų suformavimo.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės administracijai.

Dėl sutikimo perimti asmeninius kompiuterius „Vector AK07“.

Dėl sutikimo perimti turtą.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos pradinės mokyklos nuostatų pakeitimo.

Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams.

Dėl kandidatūros teikimo metų mokytojo premijai gauti.

Dėl atleidimo nuo pavėžėjimo mokesčio specialiuoju transportu.

Katalogas: Tarybos sprendimai