Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2015 m. spalio 29 d., sprendimai

Numeris: T1-260 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-236 Dėl pritarimo taikos sutarties projektui civilinėje byloje Nr. L2-839-999/2015

Nr. T1-237 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-238 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-239 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-240 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-230 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-242 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-156 ,,Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-243 Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo suteikimo

Nr. T1-244 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-245 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Nr. T1-246 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai 

Nr. T1-247 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės meno mokyklai

Nr. T1-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas“ pakeitimo

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2015 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl paraiškos „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ rengimo ir teikimo

Nr. T1-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-252 Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-253 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Nr. T1-254 Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būstų nuomos sąlygomis

Nr. T1-255 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Nr. T1-256 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos koncepcijos

Nr. T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo

Nr. T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-184 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai