Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. birželio 27 d., sprendimai

Numeris: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sprendimų sąrašas Rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio protokolas T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 […]

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio sprendimų sąrašas

Rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio protokolas

T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo

T1-175 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai

T1-176 Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-177 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės miesto aikštėms, skverui ir parkui

T1-178 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus ir dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-109 „Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus“ pripažinimo netekusiu galios

T1-179 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams

T1-180 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už 2012 metus

T1-181 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-182 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo

T1-183 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

T1-184 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo

T1-185 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo

T1-186 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo

T1-187 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo

T1-188 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo

T1-189 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo

T1-190 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos pareigybių sąrašo patvirtinimo

T1-191 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos valdymo struktūros patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai