Savivaldybės tarybos 37 posėdžio, vykusio 2010 m. gegužės 27 d., sprendimai

Numeris: T1-148

sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl 2011 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai“ papildymo

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“

Dėl leidimo rengti techninį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajono Pajūrio miestelyje“

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę

Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų dalies privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis

Dėl leidimo parduoti butą, kurio remontas Savivaldybei ekonomiškai nenaudingas

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ „Etnoklubas“ papildymo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

Dėl 2010 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą mokyklą, tvarkos tvirtinimo

Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos 2010-2012 metų strateginiam planui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl pastatų perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo

Dėl leidimo pasirašyti sutartis iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2011

Katalogas: Tarybos sprendimai