Šilalės rajono savivaldybės tarybos 54 posėdžio, vykusio 2022 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninę kultūros tarybą

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl atsisakymo įgyvendinti projektines veiklas

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimo

Nr. T1-200 Dėl leidimo vykdyti kelio rangos darbų pirkimą

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 „Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo“ pakeitimo

Nr. T1-203 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-204 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-205 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-207 Dėl pritarimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė ir maršruto derinimo

Nr. T1-208 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojų mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo” pakeitimo

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios

 

Katalogas: Tarybos sprendimai