Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, įvykusio 2019 m. lapkričio 29 d., sprendimai

Numeris: T1-268

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-248 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-251 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų tvirtinimo

Nr. T1-253 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019-2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo

Nr. T1-255 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-257 Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo tvirtinimo

Nr. T1-258 Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-259 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-263 Dėl viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų parkas“

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo“ pakeitimo

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T1-182 „Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos V. K.“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-268 Dėl tarnybinio automobilio (9 vietų) įsigijimo

Katalogas: Tarybos sprendimai