Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vykusio 2017 m. birželio 22 d., sprendimai

Numeris: T1-176 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T1-1282 „Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-163 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-164 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-165 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Nr. T1-166 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-167 Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-170 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo

Nr. T1-171 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-173 Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-175 Dėl įsipareigojimų skirti lėšas ir leidimų pasirašyti sutartis

Nr. T1-176 Dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai