Šilalės rajono savivaldybės tarybos 47 posėdžio, vykusio 2018 m. liepos 26 d., sprendimai

Numeris: T1-188    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-173 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Zigmantui Balčyčiui

Nr. T1-174 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Ramūnui Navardauskui

Nr. T1-175 Dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo Teresei Ūksienei
Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-177 Dėl L. P. atleidimo iš Šilalės r. Ž. pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui, laikinai einančio direktoriaus pareigas, pareigų (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-178  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-179 Dėl Šilalės rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regioninę kultūros tarybą
Nr. T1-180 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartį
Nr. T1-181  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-259 “Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su UAB “Viriga” pakeitimo
Nr. T1-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-132 “Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo
Nr. T1-183 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai
Nr. T1-184 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo
Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos sutarties nutraukimo
Nr. T1-186 Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis
Nr. T1-187 Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Nr. T1-188 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai