Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vykusio 2024 m. gegužės 22 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-124 Dėl 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

Nr. T1-125 Dėl leidimo įsigyti automobilį

Nr. T1-126 Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus nusišalinimo

Nr. T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-131 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-132 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-133 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-134 Dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 33SŽN-96-(14.33.55.) nutraukimo

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-136 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI–A “ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-137 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-138 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-140 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bytlaukio bendruomenei

Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių, esančių Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-142 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-143 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-149 Dėl Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-150 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo tvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai