Savivaldybės tarybos 26 posėdžio, vykusio 2005 m. rugpjūčio 1 d., sprendimai

Numeris: T1-826

sprendimų sąrašas

Dėl lėšų skyrimo iš viršplaninių pajamų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-614 patvirtinto savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo investicinio projekto ir paraiškos ES struktūrinių fondų paramai gauti pagal BPD 1.4 priemonę „Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas “ rengimui ir teikimui.

Dėl pritarimo vandens nugeležinimo stočių statymui Laukuvos ir Kaltinėnų miesteliuose.

Dėl pritarimo vandens nugeležinimo stoties statymui Šilalės mieste.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr. T1-596 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl būsto išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl paraiškos „Parama investiciniam projektui Traksėdžio laikino gyvenimo namai“ teikimo.

Dėl paraiškos „Parama investiciniam projektui Biržų Lauko laikino gyvenimo namai“ teikimo.

Dėl pritarimo investicinio projekto „Šilalės rajono Šiauduvos gyvenvietės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra“ rengimui ir teikimui.

Dėl pritarimo investicinio projekto „Šilalės rajono Upynos miestelio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtra“ rengimui ir teikimui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T1-736 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T1-695 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remont

Dėl Prano Liatuko vardo suteikimo Šilalės r. Kvėdarnos pradinei mokyklai ir mokyklos nuostatų pakeitimo.

Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 8730/0005:381), esančio Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje, Kūtymų kaime, detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl Šilalės krašto muziejaus.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos termino pratęsimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai