Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, įvykusio 2021 m. rugpjūčio 26 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-210 

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

Nr. T1-186 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Tadui Bartkui

Nr. T1-189 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-190 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-191 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-192 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-112 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-194 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-307 „Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ veiklų įgyvendinimui

Nr. T1-197 Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-198 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-166 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Nr. T1-199 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-200 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-201 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-203 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo“ pakeitimo

Nr. T1-204 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo

Nr. T1-205 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-206 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai“ pakeitimo

Nr. T1-207 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-150 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

Nr. T1-208 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-198 „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo

Nr. T1-209 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai