Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 12 d., sprendimai

Numeris: T1-261    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” pakeitimo

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-263 Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo” pakeitimo
Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir Vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-267 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims“
Nr. T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-321 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo” pakeitimo
Nr. T1-269 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklai
Nr. T1-270 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai
Nr. T1-271 Dėl patalpų, esančių Šilalės r. sav., Palentinio sen., Palentinio k., Palangos g. 1, nuomos
Nr. T1-272 Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Šilalės rajono savivaldybėje 2018-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo
Nr. T1-273 Dėl materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Požerės k., Ežero g. 20, viešo nuomos konkurso
Nr. T1-274 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas” dalies nuostolių padengimo

Katalogas: Tarybos sprendimai